Tỉnh Bắc Ninh: Thị xã Từ Sơn lưu giữ, bảo vệ hơn 5.500 hiện vật, cổ vật

Bắc Ninh: Thị Xã Từ Sơn Lưu Giữ, Bảo Quản Hơn 5.500 Hiện Vật, Cổ Vật


Thị xã Từ Sơn (Tỉnh Bắc Ninh) hiện có hơn 5.500 hiện vật, di vật, cổ vật tiêu biểu vượt trội đang rất được lưu giữ, bảo vệ trong số di tích, dự án công trình tôn giáo, tín ngưỡng như đình, đền, chùa, nhà thờ họ, lăng mộ… Trong số đó, hiện vật thời Lê chiếm tỉ lệ 4%, thời Tây Sơn là 0,5%; thời Nguyễn là 22,5%  và 73% là hiện vật bổ sung cập nhật sau năm 1945.Bac Ninh Thi Xa Tu Son Luu Giu Bao Quan


Bia đá ghi danh và tôn vinh các bậc hiền triết làng Phù Lưu được lưu giữ ở di tích Văn Chỉ – Hương Hiền Từ.


Số lượng và mô hình hiện vật, cổ vật rất phong phú, phong phú. Vượt trội là 298 sắc phong, trong đó đạo sắc có niên đại sớm nhất được lưu giữ ở đình Hồi Quan (phường Tương Giang) ban cho Tam Lang Đại vương – Vị danh tướng thời Hai Bà Trưng có niên đại Đức Lengthy năm thứ 6 (1634); đạo sắc có niên đại muộn nhất là Bảo Đại 8 (1932) còn lưu giữ tại Đền Đầm, phường Tân Hồng.


Toàn thị xã có 183 bia đá, lợi ích nhất phải nói tới bia “Cổ Pháp điện Tạo Bi do Trạng Nguyên Phùng Khắc Khoan soạn lưu giữ tại đền Đô; bia đá Lý Gia Linh Thạch lưu giữ tại chùa Tiêu ghi về thời kỳ tạo ra vương triều nhà Lý./.


V.Thanh


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.