★★★★★

Khách sạn Phú Yên

Apec Mandala Phu Yen

Giá chỉ từ 1,500,000
★★★★☆

Khách sạn Phú Yên

Khách sạn Kaya

Giá chỉ từ 850,000

Khách sạn Phú Yên

RUBEACH HOTEL & REROST

Giá chỉ từ 1,080,000
★★★★★

Khách sạn Phú Yên

Sala Grand TuyHoa Hotel

Giá chỉ từ 1,200,000
.
.
.
.