Tuyến phượt mày mò thung lũng Ha Ma Đa – hold Trạ Ang: Kiểm soát và điều chỉnh độ tuổi khách hàng phượt tham gia trải nghiệm

Tuyến Du Lịch Khám Phá Thung Lũng Ha Ma Đa - Hang Trạ Ang: Điều Chỉnh Độ Tuổi Khách Du Lịch Tham Gia Trải Nghiệm


Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Bình đã phát hành Công văn số 1499/Ủy Ban Nhân Dân-NCVX về việc kiểm soát và điều chỉnh độ tuổi khách hàng phượt tham gia tài phẩm phượt Tìm hiểu thung lũng Ha Ma Đa – hold Trạ Ang. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh tiếp tục cho phép Doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Jungle Boss khai thác sản phẩm du lịch Tìm hiểu thung lũng Ha Ma Đa – hold Trạ Ang với thời gian 05 năm, kể từ ngày 09/02/2021.
Đấy là tuyến phượt trải nghiệm, mày mò tự nhiên, hold động, tắm suối ở trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn vương quốc Phong Nha – Kẻ Bàng.


Tuyen Du Lich Kham Pha Thung Lung Ha Ma Da

Bơi trong hold Trạ Ang


Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đồng ý kiểm soát và điều chỉnh độ tuổi khách hàng tham quan khái niệm thành phầm phượt Tìm hiểu thung lũng Ha Ma Đa – hold Trạ Ang, rõ ràng: Sự kiện tham quan hold Trạ Ang ½ ngày từ 07 tuổi trở lên; Sự kiện tham quan 01 ngày (Lộ trình 1: Tìm hiểu thung lũng Ha Ma Đa – hold Trạ Ang, lộ trình 2: Tìm hiểu Hold Voi – thung lũng Ha Ma Đa) và Sự kiện tham quan 02 ngày 01 đêm (mày mò hold Voi – thung lũng Ha Ma Đa – hold Trạ Ang – suối Trạ Ang) từ 09 tuổi trở lên.


Ủy Ban Nhân Dân tỉnh yêu cầu đơn vị chức năng khai thác thực thi việc khai thác theo như đúng phương án, lộ trình các event tham quan, bảo đảm an toàn vô cùng yếu tố đáng tin cậy, giữ gìn cảnh sắc thiên nhiên và môi trường sinh vật cảnh và bảo tồn tài nguyên hold động; đồng thời, giao Ban Vận hành Vườn vương quốc Phong Nha – Kẻ Bàng chủ trì, phối phù hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng tương quan giám sát việc khai thác thành phầm phượt Tìm hiểu thung lũng Ha Ma Đa – hold Trạ Ang.


Bài và ảnh: Lương Công Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.